Referances


Meslek Birlikleri Sistemi (MEBSİS)

Yazılımla meslek birliklerinin üye, eser, dağıtım, lisanslama, hukuk ve finans akışlarının tek yazılım üzerinden entegre bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG)

ContactBilgi Güvenliği Politikamız

Genpute Hesaplama Teknolojileri A.Ş. kritik öneme sahip sistemlerinde yer alan tüm bilgi varlıklarını korumayı, bilgi güvenliği çerçevesinde mevzuatla, sözleşmelerle ve uluslararası standartlarla uyumlu çalışmayı, bilgi güvenliği yönetim sistemindeki riskleri yönetmeyi, sürekli düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmayı ve kuruluş amacına uygun olarak sürekli iyileştirici sürdürülebilir bir sistem kurmayı taahhüt eder.